Zadruga lepoglavske čipke

Lepoglavska čipka i ahat u Sloveniji

"Javni zavod Kozjanski park", vodeći partner na projektu Marijanski hodočasnički put  već 11-tu godinu zaredom organizira „Praznik kozjanskega jabolka 2010.“ u Podsredi u Sloveniji, tradicionalnu manifestaciju koja objedinjuje stručni, zabavni i sajamski karakter.
Od 3. do 10. listopada u sklopu manifestacije  predstavljene su  prirodne i kulturne vrijednosti tog područja, održana su stručna predavanja, a sudjelovali su i izlagači iz drugih država. Turistička zajednica Sjeverno Zagorje, kao jedan od partnera na projektu, u subotu, 9. listopada, predstavila se s promotivnim materijalima, prezentacijom turističke ponude  i proizvodima kao što su lepoglavska čipka i poludragi kamen-ahat.