Zadruga lepoglavske čipke

Čipka i ahat na filatelističkom kongresu u Beču

Izložbom hrvatskih poštanskih maraka, poštanskih žigova i pisama te lepoglavske čipke i ahata, Hrvatski filatelistički savez uspješno se predstavio u subotu 6.11. u prostorijama Austrijskog filatelističkog saveza u Beču. Hrvatski filatelistički savez predstavio je na izložbi poštanske marke od 1918. godine do danas.

- Ukupno je predstavljeno više od 5000 poštanskih maraka. - izjavio je predsjednik Hrvatskog filatelističkog savez Ivan Librić. Na izložbi koja je organizirana temeljem sporazuma o suradnji austrijskog i hrvatskog filatelističkog saveza, svoj prostor za prezentaciju dobila je i vrijedna lepoglavska čipka koju je predstavila Zadruga lepoglavske čipke, a oplemenio ju je i postav lepoglavskog ahata.


Osim naših vrijednih rukotvorina, na izložbi se predstavila i cjelokupna turistička ponuda Varaždinske županije koju je prezentirala Elizabeta Dolenec, direktorica Turističke zajednice Varaždinske županije, a samu županiju predstavljao je zamjenik župana Milan Pavleković dok je lepoglavu delegaciju predvodio gradonačelnik Marijan Škvarić.

U Beču su se predstavili i Hrvatska pošta s izložbom o dvadeset godina poštanskih maraka Republike Hrvatske, te Opatija kao grad domaćin sljedećeg kongresa Europskog filatelističkog saveza 2011. godine, a ponudu općine Bednja predstavio je Josip Podsečki.

Važno je za napomenuti kako Lepoglava nije bila pozvana na sudjelovanje samo zbog svog rukotvorstva već i zbog činjenice kako Lepoglava kao grad ima najviše tiskanih tematskih poštanskih maraka, njih čak 7 što nema niti jedna druga jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Brojna pisma tako krase poštanske markice čipke, pavlinske gimnazije, ahata, Belostenca i Rangera.