Zadruga lepoglavske čipke

Festival čipke u konačnici ipak uspješan

Nakon završetka 14. Međunarodnog Festivala čipke, članovi Organizacijskog odbora sastali su se na evaluacijskom sastanku, kako bi raspravili o provedenim aktivnostima i cjelokupnoj organizaciji Festivala. Sastanak se održao u utorak, 28. rujna, a osim članova Organizacijskog odbora Festivala (Mirko Varović, Mirko Druško, Tihana Petrović-Leš), sastanku su prisustvovali gradonačelnik Marijan Škvarić i njegov zamjenik Alojz Gredelj te Karmen Šoštarić, Nevenka Kihas-Borovec i Željko Videc.

Na sastanku je konstatirano kako je ovogodišnji festival uspješno odrađen u stručnom i izložbenom dijelu na opće zadovoljstvo posjetitelja i struke. Cilj programa je uspješno realiziran, a jedini nedostatak Organizacijski odbor vidi u kiši koja je za vrijeme Festivala neprestalno ometala i otežavala provođenje aktivnosti.

Također su definirani i prvi koraci za organizaciju sljedećeg Festivala, koji će se održavati od 22. do 25. rujna 2011. godine, u terminu trajanja Barkoknih večeri u Varaždinu, a obuhvatit će retrospektivu svih dosadašnjih Festivala te predstavljanje nove teme koja se odnosi na čipku u interijeru.

Ostaje činjenica kako je večernji zabavni program podbacio u punom opsegu što možda govori kako taj oblik aktivnosti na festivalu čipke više nije magnet za privlačenje mase te bi valjalo razmisliti da li je uopće potreban u takvom obliku. Ono što raduje jest podatak kako je ove godine stručni i znanstveni dio festivala bio iznad svih očekivanja i potvrdio tezu kako treba razvijati taj oblik promocije čipke, kao vrijednu rukotvorinu koja ima znastvenu i kulturnu podlogu. Zabavni dio trebalo bi potpuno preseliti u neki drugi termin i pod neku drugu manifestaciju kako čipka ne bi padala u drugi plan zbog loših izvođača ili vremena.

Iako bi u svakom slučaju, a o tome su se mnogi i izjasnili trebalo pomladiti organizacijski tim koji bi dao novi dizajn samom festivalu, ostaje činjenica kako se o tome godinama priča, ali bez konkretnog rezultata. Je li jubilarni 15. festival prilika za novu generaciju vrijeme će pokazati.