Gusle

Gusle

size: o20 cm
material: pamučni ili laneni konac 200
cat. num.: 043
Okrugli podložak čiji ukras čini tekući ornament jednostavih i složenijih vijuga iscrtanih stazicom u dva koncentrična kruga na podlozi od dretice.

Your cart

Cart is empty