Grozdek 2

Grozdek 2

size: o20 cm
material: pamučni ili laneni konac 200
cat. num.: 027
Okrugli podložak s centralnim motivom tri grozda, cvijeta i lista vinove loze na podlozi od mrežice u obliku saća, uokvireno nizom polukružnih frkača.

Your cart

Cart is empty