Grozdek 1

Grozdek 1

size: o17 cm
material: pamučni ili laneni konac 200
cat. num.: 026
Okrugli podložak s centralnim motivom dva grozda, cvijeta i lista vinove loze na podlozi od mrežice u obliku saća, uokvireno nizom polukružnih frkača.

Your cart

Cart is empty