Poljski makovi 1

Poljski makovi 1

size: 25x37 cm
material: pamučni ili laneni konac 200
cat. num.: 022
Ovalni podložak na kojem dominira pet motiva makove ruže s listovima dopunjeni motivom jaglaca i frkača na podlozi od mrežice u obliku saća.

Your cart

Cart is empty