Dubravka 9

Dubravka 9

size: 50x35cm
material: pamučni ili laneni konac
cat. num.: 9
Pravokutni podložak s centralnim motivom ruže koji u ovalnoj stilizaciji prate motivi ružinog lista, frkača, kifleka i ruže, u uglovima četiri puta ponavlja se skupina motiva istih elemenata. Pojedinačni motivi povezani su dreticom, a prazan prostor mreži

Your cart

Cart is empty